Zpet...

 

ÚVOD PRO NUMEROSKOP

Stejně jako osobní horoskop, interpretuje i numeroskop charakteristiku a vyhlídky jedince pro jeho daný život. Je určen pro ty z Vás, kterým se nepodaří dohledat svou přesnou hodinu narození a nebo pro Ty, kterým se zdá řeč čísel srozumitelnější a bližší než výklad astrologický.

I zde bych ráda zdůraznila potřebu osobního kontaktu s klientem, kde se otevřou i jiná témata a řeší případné další problémy a dotazy.

Numeroskop se dělí na dvě části, tj. popis a shrnutí. K výkladu klient obdrží příslušnou grafiku s tabulkami.