Ukázka numeroskopu starší ženy

Pro takto zpracovaný výklad je potřebné znát jméno, příjmení a rodné příjmení zrozence, dále přezdívku v 5. pádě (je-li  jméno Karel, může být nazýván – Karle, Kájo, Kájíku atd.) a samozřejmě datum narození.

NUMEROSKOP

-

1.část – popis

Den narození 31

Jste bystrý, poctivý, velkorysý, nezávislý  člověk, s pevnou vůlí, se spoustou nápadů, které dokážete uskutečňovat. Jste metodická máte organizační schopnosti a ctižádostivost. Máte vůdcovské sklony. Víte co chcete. Trpíte však nedostatkem sebedůvěry. Pokud překonáte tento vliv, jste schopna dosáhnout čehokoli. Milujete společnost a komunikaci. Jste málo nakloněna lidem, kteří často mění názory a nevědí co chtějí. Nesnášíte lež. Obvykle vystupujete v opozici. Potřebujete bezpečí. Někdy si myslíte, že by druzí měli pracovat stejně jako Vy. V partnerství vyžadujete čestnost a očekává loajalitu. Jste ohleduplná a něžná. Děláte hodně pro rodinu.

V kritických situacích by se mohla projevit povrchnost, nesvědomitost. Sklony k podvodným jednáním, zlomyslnosti, panovačnosti. Nedostatek odvahy. Může dojít k nedorozumění a pocitu osamění. Můžete se stát nespolečenská. Dokážete se vyjadřovat bez skrupulí a být sarkastická.

Slunce v Beranu

Jste člověk nezávislý, dynamický, odvážný, vůdcovský, ušlechtilý, neúnavný, rozhodný, aktivní, vitální, upřímný, iniciativní, inspirativní a nadšený. Jste si jistá svým úspěchem. Neberete v potaz možné překážky. Obvykle kolem sebe šíříte dobrou náladu. S lidmi vycházíte dobře a jste vůči svému okolí otevřená. Máte v sobě šarm a přitažlivost. Váš rozum je bdělý a máte schopnost rychlého úsudku. Je s Vámi legrace, ale nesnášíte kritiku.  Hrozí u Vás nebezpečí, že svůj život chcete řídit pouze hlavou. Ignorujete pak všechny pocity a vnitřní hlas přijde zkrátka. Můžete být ale i značně arogantní, prchlivá, netrpělivá, sobecká, hádavá či impulsivní. Váš život provázejí nesnáze plynoucí z ukvapenosti. Manželství nebývá příliš harmonické, od svého partnera vyžadujete poslušnost. Míváte mnoho nepřátel a sporů, do nichž se zaplete vlastní vinou. Jste  rozený dobyvatel a dobrodruh. Veškeré úsilí směřuje k prosazení sama sebe. Ihned konáte, ale až poté uvažujete. Nerada ustupujete a těžko se cítíte jako podřízená. Jste nejšťastnější a nejspokojenější, pokud jste vlastním pánem a děláte si to, co uznáte za vhodné. Umíte se rychle nadchnout a jste netrpělivá a velmi nerada plánujete.  Pomalé jednání druhých Vám vadí. Jste průkopníkem nového, ale často měníte své názory.

-

Číslo roku 3

Výrazným Vaším rysem je schopnost komunikovat s druhými. Jste orientována na lidi. Pracujete raději mezi lidmi a jste ráda s lidmi v každodenním kontaktu. Patříte k přátelským lidem, vždy v dobré náladě. Setkání s Vámi zanechá dojem, že jste ochotna pomoci i na vlastní úkor.

V práci kolem sebe šíříte dobrou atmosféru. Jste dobrosrdečná a dokážete se sama sobě zasmát. Jakmile máte pocit, že Vás někdo kritizuje, nenecháte si to líbit a uplatní svůj ostrý jazyk.

Pozor si dejte, aby jste svůj život neřídila pouze hlavou a neignorovala tak všechny Vaše pocity a vnitřní hlas.

Vícečetná čísla v mřížce

1 třikrát

Tři jedničky přináší vysokou hladinu citlivosti, která Vás může po emocionální stránce činit velmi zranitelnou. Jste citlivá, ráda hovoříte a je možné si s Vámi užít spoustu zábavy, vždy máte o čem mluvit. Velmi špatně však vyjadřujete své city a pocity a držíte je hluboko v sobě. Máte problém se rozhodnout. Potřebujete čas, aby jste si vše zhodnotila ze všech stran a vypořádala se s danou situací svým vlastním způsobem. Když se ale rozhodnete, za svým rozhodnutím si stojíte. Problémy si uvědomujete a vidíte je z více hledisek, což by Vám mohlo komplikovat život. Nechcete nikomu záměrně ublížit. Svou citlivost zpravidla skrýváte.

3 třikrát

Máte velkou duševní energii, kterou je potřeba zpracovat, jinak by mohla přejít ve stres, bolesti hlavy, zvýšený krevní tlak, nespavost, alergie.  Může zde být sklon k prudkosti a vzteklosti. Pokud není tato energie vhodně usměrněna, může mít negativní vliv na soustředění.  Máte sklon energii rozptylovat a ničeho nedosáhnout, pouze se unavíte. Nerada se podřizujete, vykonáváte více činností najednou. Mohla by jste být dobrý tanečník a velmi  talentovaná, ale nedokáže svého talentu využít nebo jej uplatnit. Býváte velmi kritická vůči druhým. Pro své mentální schopnosti by jste mohla mít problémy v manželství.  Výborný ventil je sport, ruční práce, hudba, relaxační techniky, sex. 

8 dvakrát

Přináší vysokou hladinu mentální energie, která zřetelně ubírá na schopnosti relaxace. Dodává bystrý úsudek, ale může vyvolávat nespokojenost s vlastním životem a starosti o to, co druzí řeknou a co si pomyslí. Máte organizační talent a hodně duševní energie, ale přesto jen obtížně dokážete využít svůj talent. Více než jedna 8 nese v sobě hodně negativity a je proto pro Vás těžké udržovat rovnováhu a harmonii. Máte talent ostatní přesvědčit. Jste obratná v zacházení s financemi. Máte však často sklony k negativnímu myšlení. Potřebuje cítit, že Vás druzí mají rádi a potřebujete hodně chválit.

4 jedenkrát

Symbolizuje pracovitost, manuální zručnost nebo myšlenkovou pohotovost, snahu po dokonalosti, potřebu stability. Budete dobrý organizátor, jste praktická a to jak ve vztahu ke svému okolí, tak i ke svému životu. Nezajímá Vás teorie sama pro sebe, vše musí mít nějakou praktickou hodnotu a být realizovatelné, jinak je to pro Vás nezajímavé. Postrádáte sebedůvěru. Materiální jistota pro Vás může hrát dominující roli. Máte ráda zaměstnání, v kterém je jistý prvek jistoty. Rozháraný způsob života by Vám mohl přivodit nemoc. Ve vztazích jste oddaná. Nemůžete od okolí nic čekat.

2 jedenkrát

Přemýšlet by jste měla srdcem. Máte přirozený dar naučit se schopnosti vcítit se do druhých, využít intuici a jemnocitu. Můžete se spolehnout na svůj vnitřní hlas, jste mírumilovný, chápavý a veselý člověk. Nikdy by jste svého partnera záměrně nezranila. V lásce by jste mohla projevit Vaše senzitivní a intuitivní kvality.

9 jedenkrát

Všichni lidé narození v letech 1900-1999 mají minimálně jednu 9 v mřížce a tím i určité analytické schopnosti. 9 znamená vědomí odpovědnosti vůči sobě samému a lidem v našem okolí. Je to duchovní číslo hledající pravdu.

Duševní číslo (DČ)

Duševní číslo 7

Dodává Vám velkou otevřenost a určitou vzpurnost. Sedmička má totiž své vlastní zásady, principy a silný vnitřní hlas, na které dá více, než na cokoliv zvenčí. Musíte se učit ze svých osobních zkušeností. Radám druhých moc nevěříte. Sedmička působí také citově, emocionálně až na hranici sentimentu.

Klíčová iniciála (KI)

Klíčová iniciála 1

Dodává Vám kontrolu nad sebou samým a přináší Vám osobitost. Datum narození je silné, dodává Vám tedy na tvrdohlavosti, neústupnosti a nerada si necháváte předepisovat něco druhými.

-

Chybějící čísla

Chybí 5

Máte nedostatek vytrvalosti dokončit to co bylo započato. Někdy nedokážete využít své nadání i když k tomu máte příležitost. Je pro Vás důležité mít nějakou vnitřní pohnutku, která Vám umožní vytrvat u vytyčeného cíle a nedovolí Vám odradit se těžkostmi. Musíte se učit houževnatosti a vytrvalosti. V životě se nemůžete spoléhat na náhodu a vše si budete muset tvrdě zaplatit.

Chybí 6

Chybí Vám porozumění, harmonie a máte málo optimismu. Spíš si věci vyhádáte než by jste volila kompromis. Zpravidla míváte nedorozumění alespoň s jedním rodičem (dominantní, autoritativní rodič, s kterým nedokáže navázat citový kontakt a máte s ním rozpory). Mohla by se projevit velice nízká sexuální potřeba.

-

Izolovaná čísla

Izolovaná 1

Máte problém vyjádřit správně své pocity. Nerada hovoříte o tom, co cítíte a často jste druhým nesprávně pochopena. Máte talent působit nedorozumění. Dochází u Vás k potlačování vnitřní emocionální energie a můžete trpět výbuchy zlosti nebo pláče a z toho mohou plynout zažívací a fyzická onemocnění. Dopadem je obtížná schopnost si udržet partnerský vztah. Chybí Vám spojení k dalším oblastem Vašeho pocitového světa. Mějte na paměti, že komunikace je nejdůležitější stránkou k vyřešení problému.

 

Izolovaná 3

Člověk má problémy s představou abstraktních pojmů. Izolovanost 3 ztěžuje využití Vaší schopnosti rychlého úsudku, nevyužíváte své přirozené schopnosti a míváte citové problémy v partnerském vztahu. Může se projevovat i neschopnost stát pevně nohama na zemi, strach a pochybnosti, nedostatek sebedůvěry a zmatek v životě.  Může se objevit stres a neklid.

Dominantní čísla

Dominantní číslo 1

Měla by jste se učit získávat větší duševní sílu, osvojit si snahu se prosazovat a stát se více nezávislá. Často v životě budete mít pocit osamělosti a izolace. Můžete se  izolovat i bez zjevných důvodů. Z různých důvodů se dostáváte do situací, ve kterých musíte hledat sílu k prosazení vlastní pravdy a víry.

Dáváte přednost úzkému partnerskému vztahu a dobré vzájemné komunikaci. Obecně jsou problémy s dominantními jedničkami pociťovány jako nemožnost obrany v krizových, často i citových situacích a v komunikaci s touto situací související.

Dominantní číslo 3

Musíte se naučit rychle a pružně přemýšlet a získávat ostatní láskou. Svou duševní energii potřebujete oprostit od různých rozptýlení. Měla by jste být mírnější v kritice a cynismu vůči druhým. Protože v datu není 5, musíte se naučit prosazovat sebe logicky a uvažovat, protože Vaše silné emoce mohou způsobit opak toho, co jste chtěla.  Patříte k všestranně nadaným lidem, což by Vám chybně mohlo připadat důležitější než dosažení vlastního duševního klidu a spokojenosti. Často si neuvědomujete, že Vaše vztahy či část života může být pro Vás utrpením. Pokud si to uvědomíte, je pro Vás těžké situaci řešit. Často popíráte, že je daný stav špatný. Pokud svou duševní energii neusměrníte pozitivním směrem, můžete se stát nervózní, neschopná soustředit se, relaxovat, můžete mít potíže se spaním, trpět bolestmi hlavy či alergií.

Životní číslo 1

Máte životní číslo 1, které Vám dává nezávislou povahu, zvídavou mysl, daleko více získáte vlastněním přičiněním, než pomocí druhých. Mate výrazné vůdcovské kvality, řídící schopnosti, jste cílevědomá, aktivní, tvůrčí, sebevědomá, s výrazným pochopením pro své „Já“. Jste nezávislá a upřímná. Raději vedete, než by jste se nechala vést. Máte tendenci druhé komandovat, ve vztazích se prosazovat, dominovat, upřednostňovat své zájmy. Umíte se v životě soustředit vždy jen na jednu možnost. Měla by jste si dát pozor na nadřazenost, osamělost. Můžete být váhavá a mít obtíže v hledání vlastní cesty. V datu není 6, budete mít tedy asi sklon dominovat v partnerství.

Životní číslo 1/28 tito lidé chtějí dominovat

Zrozenec se snaží uskutečňovat vše krásné, opravdové a vybrané. Vlastní síla přitažlivosti působí na opačné pohlaví.

Tento ženský typ se nechává povzbuzovat kulturními podněty a aktuálními trendy. Je nadměrně zdůrazněno toužebné myšlení, jistá citová  labilita zhoršuje schopnost prosazení.

Citově se tento člověk nechává snadno vzrušit, a proto má sklony k vášnivé fantazii. Málo stálá vůle podléhá sentimentálním dojmům a náladám, což se u jedince projevuje jako nespokojenost a neschopnost udržet si vztah.Touha po ideálním partnerovi znesnadňuje navázání tradiční vazby.

Pro tento typ by mohla mít velkou přitažlivost hudba, umění, cestování.

-

Roviny

Rovina MYŠLENÍ (1,2,3),

Je nositelem pojmové představivosti (1- vyjadřuje pocity, 2-intuici, 3-pojmová představivost). Dokážete se soustředit na to co děláte a zcela se odpoutat od svého okolí a ponořit se do úkolu takovou měrou, že Vás nedokáže nic rozptýlit. Netrávíte všechen čas ve fyzické rovině a máte sklon myšlenkově „vypínat“. Tato rovina je vhodná pro studium, pro lidi, kteří se potřebují soustředit na práci. V osobních záležitostech jste méně sdílná než lidé s jinými rovinami.

1-3x: ráda své problémy řešíte v ústraní a potřebujete na to svůj čas, jste společenská.

3-3x: máte tvořivé, originální nápady. K problémům se stavíte kriticky a máte bojovou komunikaci. Vzhledem k tomu, že je zastoupena 4, budou nápady praktické.

5-0x: chybí potřebná vytrvalost.

-

Rovina SATURNA (0x4,5,6)

Tato rovina, prostřednictvím stálých změn a nepřízně osudu, učí trpělivosti. Lekce Saturnu mají souvislost s karmou. Budete po jisté období svého života podrobována zkouškám v určité oblasti a tyto zkoušky se v různých obměnách znovu a znovu opakují, dokud si nezačnete uvědomovat, že děláte stále jednu a tutéž chybu. Často  si život děláte těžší, než je. Měla by jste se naučit lépe chápat sebe a okolí. Dále by jste měla problémy řešit rozhodněji. Pokud se je budete snažit obcházet, musíte poznat, že to není možné. Je pro Vás důležité milovat a být milován.

Číslo osobnosti

Ukazuje kvalitu osobnosti, kterou bychom měli rozvíjet. Jsou to vlastnosti, které otevřeně projevujeme, jsou to prostředky, kterými působíme na svět kolem nás. Číslo osobnosti ukazuje, jak se projevujeme navenek, jaké je naše poslání v tomto světě a s jakými výzvami se máme vypořádat.

 

Číslo osobnosti  19-Slunce

Pokud svá rozhodnutí děláme na základě toho, co považujeme vnitřně za správné, a ne podle toho, co se od nás očekává, dovolíme, aby se v nás probudily přirozené schopnosti vytvářet nové formy, nadání podněcovat a motivovat všechny kolem sebe k týmové práci a k partnerství všude, kde je to potřebné.

Slunce nám dává energii, vnitřní světlo a teplo. Má svůj instinkt a vášně pod kontrolou, harmonizuje protiklady. Vyjevuje hluboké pravdy, vznikají vynálezy a objevy. Umožňuje nám poznat vyšší duchovní cíle. Neustále odráží tvoření, vítězství nad hmotou, radost ze života, harmonii a vědomí. Je znovuobjevením života.

Klady: světlo, teplo, šťastná láska, sláva, šťastné manželství, úspěch.

Zápory: pýcha, dětinskost, povrchnost, zrušené zásnuby, svatba a plány, odložený úspěch.

Číslo duše

Odhaluje nám, jaké vnitřní vlastnosti máme rozvíjet. Jde o skryté síly, se kterými se setkáváme na cestě života, při poznání svého Já. Je to náš vnitřní vůdce, vnitřní hlas.

Číslo duše 10-Kolo štěstí

Jsme schopni nasměrovat svůj život pozitivnějším a šťastnějším směrem. Je principem hojnosti, úspěchu a rozmachu. Připomíná nositeli, že i on sám může dát svému životu směr, který mu může přinést štěstí. Musí být však objektivní, pružný, připravený na nové příležitosti. Růst a bohatství se dostaví, pokud bude zrozenec ochoten podstoupit změnu, s odhodláním riskovat bez jediné známky strachu. Symbolizuje rytmy, které ovládají svět. Jednou jsou ovládané instinktem a smysly, podruhé vědomím a inteligencí. Inspiruje nás k vyšším cílům. Střídá se tu dobro se zlem, den s nocí, smrt se životem. Symbolizuje vyvažování neboť jednou jsme nahoře a jednou dole.

Klady: osudovost, zvláštní zisk a nebo neobvyklá ztráta, různorodé vlivy, štěstí v podnikání, spontánnost.

Zápory: neúspěch, smůla, nejistá situace, dobrodružství, riziko, náhlá změna nevýznamný úspěch.

-

Fáze Luny

Ubývající polocyklus (od úpňku k novu) - zdůrazňuje schopnost uvolňovat tvůrčí smysl nebo shazovat zastaralou slupku, která už nevyhovuje či neodpovídá potřebám současnosti. Jde o růst vědomí, hledání smyslu a významu.

8. fáze 315º – 360º (Luna je 45º – 0º za Sluncem) – zrozenec je ve svém vyšším projevu prorocký a plně zaměřený na budoucnost. Může pociťovat, že má nějaké poslání nebo že jej řídí vyšší síla. Rozsévá kolem sebe nové myšlenky a pomáhá lidstvu při jeho rozvíjení. Negativně může snadno přijmout oběť nebo mučednictví ve jménu budoucnosti. Může to vést až k fanatismu.

Jste připravena ke změnám. Ve svém životě by jste se měla však vyvarovat toho, aby jste se ve vztazích nebo jiných nevyhovujících situacích nestala obětí jen proto, aby jste dokončila to co jste kdysi započala nebo aby jste se neobětovala pro ostatní.

-

Měsíc v Beranu

Rozum převládá nad city. Ctižádostivý, živý temperament s agresivní emocionalitou. Touha po nezávislosti, hádavost, impulsivita, ukvapenost, přelétavost, záchvaty bojovnosti. Dodává Vám odvahu, vlastní nápady a iniciativu, pro rodinný život však toto postavení nebývá vhodné.

Poukazuje na nestálou, citově impulzivní povahu. Máte asi často pocit, že je třeba své kvality dokazovat prostřednictvím výkonu. Sklon brát reakce druhých osobně, k unáhlenosti, nepřemýšlíte o důsledcích svého jednání. Mohla by jste být i osobou nezávislou, která si jde svou vlastní cestou, ať už je špatná nebo dobrá a nesnášíte vměšování od druhých. Můžete se pokoušet citově ovládat ostatní.

-

Lunární uzly

Lunární uzel ve Štíru

Pod vlivem lunárního uzlu ve Štíru bojuje člověk tvrdošíjně o vlastnictví peněz, vědomostí a o druhé lidi. Rád si všechno komplikuje a často se cítí jako oběť. Chce změnit druhé, ale nikoli sám sebe. Ve druhé polovině života se mu může zcela zhroutit kariéra nebo partnerství pod tíží nutkavého a náročného sebevyjádření. Dochází ke katastrofě.

Štír představuje smrt a znovuzrození. Vypadá to, jako by člověk získal duševní a materiální majetek jen proto, aby ho později zase opustil. Napětí mezi smrtí a znovuzrozením  jej nutí, aby se vzdal všeho, co si zamiloval. Jen Já zůstává jako jediný majetek.

Cílem inkarnace je setkání s Já na nejhlubší rovině skutečnosti. Je třeba poznat ve smrti život.

-

Rozbor jména

Rovina mentální (rozumová)

Zrozenec má silně vyvinutou schopnost chápat, analyzovat, vynalézat, produkovat nápady a tvořit.

Rovina intuitivní

Schopnost velice jemně vnímat, vidět nebo vytušit věci na první pohled nezachytitelné, schopnost rozlišovat city i rozumem. Jde o vnitřní duchovní svět.

 

Rovina mentální: 5

Rovina fyzická: 2

Rovina emocionální: 3

Rovina intuitivní 4

 

Je u Vás silně vyvinuta rovina mentální a intuitivní. Jste tedy člověk tvořivý, plný nápadů, který však vždy nemusí dokončit to co započal. Rozhodně nejste sportovně založena, zato však máte velmi vyvinutou intuici a mohla by jste se proto spolehnout na své vnitřní pocity.

Číslo aktivní (jméno) 1

Aktivní založení. Potřeba se prosazovat. Potvrzení vlastního Já.

-

Číslo dědičné (příjmení) 6

Zodpovědnost, velkorysost, nepředstíraná pohostinnost, dobrosrdečnost.

Číslo výrazové (jméno a příjmení) 7

Převládá vnitřní život (přemýšlivost, smysl pro analýzu, rozpoznání příčin a pochopení problémů). Útlocitnost pod značně rezervovaným zevnějškem. Někdy sarkastická nálada, která je obranou dosti do sebe uzavřené povahy. Smysl pro přátelství. Občasná osamělost je nezbytná. Snaha držet si odstup. Spokojit se s dosaženým.

Číslo intimní (samohlásky) 7

Touha po zdokonalování. Častá potřeba návratu ke kořenům a potřeba samoty. Přemýšlivost, niterná uzavřenost, potřeba prostoru pro své vlastní já.

Sklony ke kritičnosti, analytický talent. Důležitost se klade na přátelství. Nutnost partnerského vztahu, kde se však klade respekt na svobodu. I když potřebuje občasnou samotu, není to typ skutečného mnicha.

 

Číslo realizační (souhlásky) 9

Rozvinutý smysl pro styk s lidmi. Vhodný typ do kolektivu, skupiny. Smysl poskytnout pomoc.

-

Karmická tabulka

Tabulka je plně obsazena (viz tabulka), je relativně vyrovnaná což je pro Vás příznivé. Pouze číslo 1 extrémně převažuje (jednička 4x).

Číslo 1: Já, ego

Sklon k sebedůvěře nebo ovládání druhého.

Z rozboru jména vyplývá, že jste aktivní, společenský člověk, pro kterého je důležité přátelství a styk s lidmi  a pro kterého je důležité partnerství. Jste spíše citově uzavřená. Máte snahu na sobě pracovat. Nejste zatížena minulostí. Měla by jste se vyvarovat sklonu být příliš dominantní vůči druhým. Zdá se, že je to pro Vás účinná obrana, aby okolí nepoznalo Vaši citovou zranitelnost.

-

Živly

Převažuje u Vás živel ohně (především Beran), vzduch je slabý.

Oheň – patři sem Beran, Lev a Střelec. Ohni patří intuice. Zrozenec má nápady a objevuje i ve známých situacích nové možnosti. Člověk se zdůrazněným ohněm se snaží vždy dosáhnout vůdčí pozice, prosadit se, být viděn a obdivován. Umí se drze a bez zábran tlačit do popředí. Je živý, energický, impulsivní, důstojný, odpovědný, velkodušný, velkorysý a má silnou vůli a má rád nezávislost. Má schopnost nadchnout druhé a motivovat je. Má sklon se stát podnikatelem, protože má dost odvahy na to, aby vzal na sebe rizika a dokáže kolem sebe šířit důvěru a motivovat spolupracovníky. Je dobrým organizátorem ve velkém.

Ohnivý člověk je v jádru nadšený optimista. Dokáže vždy nalézt něco dobrého i ve špatném. Dokáže stát za svým přesvědčením a stát se středem dění,  kolem kterého si lidé shromažďují.

Slabinou ohně je neschopnost podívat se kriticky na sebe. Chyby vidí vždy na druhých, protože oheň je světlo a stíny vrhají druzí. Z negativních vlastností se může projevit samolibost, pýcha, arogance, přehánění, egoismus, dravost, bezohlednost, vznětlivost, netrpělivost, nepraktičnost.

Oheň má potlačenou vodu (emoce) a vědomě musí rozvíjet zemi (nepřehlížet realitu a konkrétní dopady svého jednání). Převaha živlu ohně má potíže s praktickou stránkou života (to si jedinec uvědomuje) a válcuje emoce citlivějších znamení (o tom jedinec neví).

Beran – je tvůrcem něčeho nového, je průkopníkem a je nezávislá povaha. Z negativních vlastností se může projevit bezohlednost, netrpělivost, zdůrazňování vlastních zájmů.

Lev – věří na individuální hodnoty. Cítí se být vládcem, řídí okolí a vyžaduje obdiv a úctu. Je dobrý organizátor, vzorem zářícího, srdečného člověka, který svou veselostí pomáhá jiným udržet si radost k životu a duchovní sílu. Z negativních vlastností se může projevit samolibé, egocentrické chování, závislost na obdivu a souhlasu ostatních, nezájem o objektivní poznatky. Citová přelétavost.

Střelec – je zaměřen a rozšiřování vnitřních  a vnějších obzorů (rád cestuje a poznává nové kultury). Chce se dobrat smyslu, je nadšenec, jde mu o moudrost. Střelec je schopen působit na druhé jako duchovní a filozofický vůdce, má silně vyvinutý smysl pro spravedlnost, dokáže se sám motivovat, je plný entuziasmu. Z negativních vlastností se může projevit arogance, domýšlivost, kdy neustále hovoří o svých úspěších.

Slabý vzduch – míváte potíže s abstraktním myšlením a chybí Vám touha po jasném a objektivním poznání. Musíte se naučit logicky myslet a nenechat se dostat pod  tlak. Potřebujete čas k tomu, aby jste si jasně zformulovala myšlenky.

2. část – shrnutí

-

Okolí Vás vnímá jako velmi  spolehlivého a společenského člověka, který je vstřícný se snahou pomoci. Rozhodně jste velmi společenský člověk a bude pro Vás příjemné třeba jen chvilkové pozastavení se s někým na ulici při cestě na nákup. Lidé oceňují Vaši vstřícnost a spoluúčast. Když se s Vámi rozloučí dozajista ve Vás pociťují oporu a podporu. I přes svou společenskost je pro Vás důležitý úzký partnerský vztah.

I když numeroskop naznačuje jistou dávku intuice, zdá se, že v praxi se více opíráte o svůj zdravý rozum a to především v mládí. Se zvyšujícím se věkem by jste se při rozhodování mohla obracet i na své vnitřní Já.  Rozhodujete se uvážlivě a zodpovědně. Problémy dokážete vidět i z pozice druhého člověka. Možná i z jiných úhlů, což značí, že by Vám to mohlo přinášet do života zmatek. Závěrem nechcete záměrně nikomu ublížit. Na svá rozhodnutí však potřebujete jistý čas, ale pak si za nimi pevně stojíte.

Snažíte se vše držet pod kontrolou a více sázíte na jistotu.  K Vašim kladům patří vynalézavost, energičnost a jistá ctižádost. I přes svůj sklon se prosazovat, jste schopna dojít kompromisu.

Z druhé strany rozptýlenost Vaší energie, jisté negativní myšlení a málo odhodlání věci dokončovat by mohly způsobit, že v životě nemusíte dojít k úspěchu. Neškodilo by do života vložit více optimismu a snažit se ho neustále udržovat a podporovat. Je to otázka cviku. Neutápět se v negativních myšlenkách a co nejdříve se je snažit opustit.

Vaše vyvíjená energie má zpravidla vždy praktický podtext. Oplýváte organizačním talentem a dáte na materiální jistoty.

Hlavním záporem je potlačování citů, které se pak občas může projevit výbuchem hněvu, nemající však dlouhého trvání. Po citové stránce jste velmi nedůtklivá a vše se Vás příliš osobně dotýká. Lidé, kteří si to neuvědomují a je to dosti pravděpodobné, Vám tak mohou velmi snadno ublížit. Na okolí spíš působíte rozhodně a tvrdě, ale pod slupkou této masky se skrývá velmi citlivé stvoření. Měla by jste se naučit respektovat důležitost citového vyjádření a měla by jste si uvědomit, že jen málokdo dokáže dodržovat přísné zásady, které propagujete a měla by jste slevit ze svých požadavků. Je to asi nějaký pozůstatek z dětství, neboť oba rodiče působí spíše chladně. Tím nechci říct, že by Vás neměli rádi, ale svou lásku projevovali řádem, přesností, pečlivostí , aby se Vám dostalo všeho co potřebujete, ale láskyplných obětí tam nejspíš moc nebylo. Vzhledem k nezatíženosti z minulých inkarnací věřím, že se Vám s postupujícím věkem podaří se s tímto nedostatkem vyrovnat.

Z výše uvedeného vyplývá, že máte sklon stávat se v životě mučedníkem či obětí. Mohlo by jít o uváznutí v citových svazcích, kde již žádné emoce nejsou. Je to neschopnost se s tímto stavem vyrovnat a konstruktivně jej řešit. Tato oblast mi připadá nejpravděpodobnější, neboť citovost a citlivost je nejslabší článek ve Vašem numeroskopu.

Myslím, že se bojíte mužů, kteří se Vám snaží dostat k tělu. Pokud si udržují emocionální odstup je to legrace, jakmile, ale narazí na Vaši zranitelnou stránku je zle. Měla by jste vyvážit svého nezávislého ducha s touhou po vášni.

Vládnete velkým tvůrčím potenciálem, který se spíš projevuje v manuelní zručnosti než ve čtení knih (slabý živel vzduch). Jakákoli tvůrčí činnost je pro Vás dobrým ventilem pro nahromaděnou energii. Dobrý by byl i nějaký sport, ale nezdá se, že by jste se něčemu aktivně věnovala, neboť Vaše fyzička není Vaší silnou stránkou.

Co se týká zdraví, zdá se mi, že máte dobrý kořínek. Mohly by nastat problémy týkající se hlavy a smyslových orgánů, především oči. Příčinou může být opotřebování mozku a hrozící cévní problémy s mozkem související. Dále migrény, poruchy rovnováhy, hučení v uších, záchvaty úzkosti, možné chronické oslabení v oblasti nosu, krku nebo dutin. Nejsou vyloučeny případné úrazy.

Povolání jsou vhodná ta, kde můžete využít svůj organizační talent, praktičnost, manuální zručnost a tvořivost.

Jste nyní v období, které je úzce spojeno se životy členů Vaší rodiny a přátel. Srovnáním svých citových problémů z minulosti a Vašich schopností komunikovat s druhými, by to mohlo být dozajista tvůrčí období, ve kterém je možné si zharmonizovat Vaše vztahy s okolím. Úspěch tohoto období závisí na tom, jak se zachováte k lidem, kteří od Vás něco potřebují.