Ukázka nativního horoskopu mladé ženy

1.část - popis horoskopu

-

Tvar horoskopu

Houpačka – planety jsou rozloženy do dvou útvarů v rozmezí ±90º ležících v opozici. Zrozenec funguje jako zástupce dvou táborů, prostředník, pozorovatel. Snaží se vidět obě strany.  Naznačuje náročnou inkarnaci, cestu volby, jednou nahoře, jednou dole. Negativně se u něj může projevovat neustálý vnitřní boj. Čím více opozic, tím více je zrozenec schopen dosáhnout objektivity a vyrovnanosti.

Opozice se nacházejí v oblasti 1. a 7. domu a to mezi Uranem a Venuší, Uranem a Lunou. Zrozenec si bude muset po citové stránce  srovnat vztahy, případně se i vyrovnávat s veřejností.

Živly

V horoskopu převažuje vzdušný živel (Blíženci), oheň je slabý.

Vzduch -  patří sem Blíženci, Váhy a Vodnář. Tato znamení jsou spojena s mentálními, intelektuálními a sociálními schopnostmi člověka a se vším co se týká  duševní práce, poznání a komunikace. U zrozence tedy převažuje nějaká forma intelektuálních a mentálních zájmů. Myšlení je rozhodující duševní funkce. Většinou se jedná o nepokojnou povahu,  neustále toužící po změnách a po udržení si nezávislosti. Vzdušný člověk snadno navazuje kontakty a je dost družný. Dovede bez námahy komunikovat a vyjadřovat se elegantně, vtipně, ironicky, věcně, suše, zábavně a šarmantně. Vzdušný člověk se zajímá o způsob, jakým  spolu lidé jednají (pravidla hry, styl a formální způsoby, zdvořilosti). Nerad se dostává do otevřeného sporu.

Vzduch má v sobě potlačenou zemi (realitu, která je tíhou na křídlech, která milují volnost otevřených obzorů) a vědomě má rozvíjet vodu (emoce). Pro objektivní vzdušná znamení je těžké se pohybovat v subjektivním světě emocí. Pokud vzdušný člověk bude vědomě odmítat rozvíjet své emoce, bude s nimi čas od času konfrontován.

U Blíženců se výše zmíněné projevuje ve schopnosti získávat informace, používat je a předávat dál. Často se originalita projevuje v přeformulování myšlenek. Člověk je hbitý v myšlení. Na druhou stranu se může projevovat povrchnost, rozdvojenost (proměnlivost nálad s přechodem od rozpustilé veselosti až po hlubokou skleslost), což závisí zcela na okolí, zda a jak změna nastane.

Váhy  uvádějí různé myšlenky v rovnováhu, mají silné sociální cítění a proto také nadání pro psychologii a podobné obory. Na druhou stranu se může projevovat opatrnost, nerozhodnost.

U Vodnáře se projevuje intuitivní chápání univerzálních principů a snaha o blaho celého lidstva. Nerozhodnost se mu protiví. Má své určité myšlenky, které však okolí nemusí zrovna přijímat. Je-li jedinec dostatečně vyvinut, může shromažďovat moudrost a předávat ji na zemi. Proto je nutné, aby nad sebou neustále bděl. Protože je oblíbený u známých a má dostatečný vliv a má sklon k vlastní předpojatosti a málo věří v duchovní rovnost lidí, měl by být uvážlivý ve vyslovování svých názorů.

Slabý oheň – zrozenci se nedostává síly vůle, nadšení, rozmachu a entuziasmu. Je spíše chladný typ. Bude muset rozvíjet svou spontánnost a odvahu říct nahlas svůj názor či přijmout taková rozhodnutí, která nelze logicky zdůvodnit a která musí přesto probojovat a prosazovat.

Zrozenec je silně intelektuálně zaměřen. K životu potřebuje neustálé podněty a vzruchy a měl by se naučit větší bojovnosti a odvaze. Jinak bude nespokojen a své cíle nedotáhne do konce.

 

Planetární konfigurace

Jod („prst Boží“) - je sestaven ze dvou kvinkunxů (150º) a jednoho sextilu (60º). Přináší často podivný a neobvyklý osud, který má přivést zrozence k výjimečné životní moudrosti. Často se brodí bahnem, aby nakonec nalezl cestu k duchovnímu světu. Planeta v apexu (Slunce), zatížená kvinkunxy, těžce zvládá tlak syndromu poslední příležitosti.  Je to výstražný ukazovák, který hrozí, ale současně naznačuje směr.

Slunce, Saturn, Pluto

Slunce, Neptun, Pluto

Sabiánské symboly

Každý stupeň 360º zodiaku má svůj symbolický význam, který lze dobře použít pro interpretaci horoskopu (nativity, tranzitů atd.) u osob, které udají přesný čas narození. Dozajista majiteli horoskopu dodají dobrý námět k zamyšlení se nad svým životem a budou v něm evokovat mnoho podnětů k pochopení jeho života.

Sabiánský symbol pro Slunce 15º Blížence

Potřeba vyjasnit si své zkušenosti aktuálním kontaktem s lidmi sobě mentálně podobnými. Klíčové slovo: Potřeba objektivity.

 

Saturn vyžaduje řád, Pluto transformaci, Neptun přináší inspiraci a všichni tři tlačí na Slunce, symbol chování, schopnosti projevu, individuality, ve znamení Blíženců, tedy na posla a informátora v 7. domě – domě vztahů.

Pro zrozence to znamená, že bude muset projít velkou přeměnou a bude muset na sobě hodně zapracovat a v mnoha směrech bude muset do svého života vložit řád, aby se mohl stát světlonošem pro ostatní. Měl by přehodnotit nejen vztahy, ale i životní hodnoty.

 

T-kvadratura – se skládá z jedné opozice (180º) a dvou kvadrátů (90º). Problém, který představuje opozice, se vyhrocuje v planetě zatížené kvadráty. Pokud jedinec  problém zvládne, přináší mu do života velkou energii. Řešení T-kvadratury se nachází na opačné straně horoskopu, kde nic není (tj. na IC, oblast domova, rodiny, emocionální základy osobnosti, nevědomí, dědičnost, intimní hluboko ukryté vlastnosti člověka). Zrozenec se musí obrátit právě na tuto prázdnou stranu, aby udržel rovnováhu. V kombinaci znamení a domu může nalézt polohu, odkud může dynamickou silou disponovat.

Živel Země na apexu - potřebuje vodu, aby nevyprahla. Praktický člověk postrádající cit. Voda souvisí s duší člověka.

MC (na apexu v Panně) v kvadratuře na Měsíc a Uran, které jsou k sobě v opozici

MC v kvadratuře na Venuše a Uran, které jsou k sobě v opozici

Rozpor Měsíce (duše, nevědomého instinktivního chování) a Venuše (patronky vztahů) s Uranem (svobodomyslným experimentátorem, kterému je vlastní originalita a moment překvapení) se může vyhrotit na MC (oblast povolání, kariéry, úspěchu).

Sabiánský symbol pro MC 29º Panna Hledač okultních vědomostí čte starodávný svitek, který osvítí jeho mysl. Klíčová poznámka :Po krizi musí člověk hledat spojení obnoveného  vědomí se základními zjeveními pravdy o člověku. Po každé revoluční krizi musí být znovu kontaktovány staré vzorce a síly, aby bylo dosaženo druhého břehu.

Sabiánský symbol pro IC 29º Ryby Světlo procházející krystalem se láme na mnoho barev. Klíčová poznámka: Analytická síla mysli nezbývá k tomu, aby byly vyjádřeny životní procesy v jejich mnoha aspektech. Je to symbol jednoty a mnohosti. Každý přes své sjednocení si zachovává svou identitu a originalitu.

Co výše uvedené značí? Zrozenec mi připadá poněkud citově nevyrovnaný. Z jedné strany chce svobodu, z druhé strany rodinný krb. Z jedné strany chce být viděn a potřeboval by tedy hodně času pro sebe, z druhé strany by mohl partnerovi sloužit a zcela se v něm ztratit. Tato citová rozervanost mi připadá dobrá pro uměleckou tvořivost, ale může se projevit i negativně zdravotně nebo negativně v pracovní oblasti. A kde hledat řešení? 4. dům v Rybách a Neptun, vládce tohoto domu, ve 2. domě v konjunkci se Saturnem mi připadá řešení jen v jednom a to v duchovních oblastech a přehodnocení svých životních hodnot. Neboť člověk je živ nejen tělem, ale i duchem a zrozenec se v této oblasti bude muset dostat do harmonie. Jinak jeho život bude houpačka. Jednou nahoře, podruhé dole.

-

Postavení světel vůči horizontu

-

Slunce i Luna nad obzorem – zrozenec je zaměřen na vnější svět, silný vliv společenských a kolektivních, rasových hodnot a postojů.

-

Slunce v 7. domě

Seberealizace pomocí styků s lidmi. Člověk vlídný, otevřený, objektivní, ale nerozhodný a se sklonem manipulovat s druhými. Silná je potřeba partnerských vztahů.

Zrozenec objevuje svou individualitu, schopnosti a smysl života skrze druhé. Podílením se na společných aktivitách s partnerem naráží na problémy, jejichž řešení mu umožní prohloubit poznání sebe samého. V některých případech může mít jedinec tendence se skrýt za někoho mocného, silného, nebo někoho, kdo mu řekne, jak s životem naložit. V zájmu svého individuálního vývoje by se měl stýkat s ostatními lidmi. Mohl by se uplatnit v povoláních v oblasti mezilidských vztahů.

Opět tedy  znamená, že by zrozenec měl na sobě hodně zapracovat a nechat zazářit své Slunce (viz Jod).

-

Slunce v Blížencích

Člověk přizpůsobivý, všestranný, praktický, sdílný, zdvořilý, intelektuální, pohyblivý, milující změny. Může být ale i povrchní, upovídaný, nepřesný, přelétavý, nesoustředěný, silně nervózní a intrikářský. Jeho myšlení je obvykle velmi rychlé, ale povrchní. Často mění svoje nálady a postoje. Má rád změny, rád cestuje. Je ctižádostivý a aktivní, ale mívá menší výdrž. Nesnáší rutinu a k životu potřebuje hodně vzruchu. Může vzbuzovat dojem, že je nedisciplinovaný a povrchní. Vede to k tomu, že se na zrozence nedá příliš spolehnout. Také často říká něco a jiné koná. Není vybaven přílišnou sebedůvěrou a proto hledá kolem sebe potvrzení vlastních názorů. Dost často může dělat chyby, protože se více spoléhá na okolní svět než na vlastní vnitřní poznání. V povolání je všestranný, ale těkavý. V manželství nebývá příliš věrný. Rodinný život obvykle není šťastný. Finanční poměry jsou kolísavé. Může být dobrý řečník. Uplatnění nachází v povoláních přinášejících změnu a příležitost komunikovat s lidmi. Proto jsou Blíženci dobrými obchodníky, pojišťovacími agendy, novináři, překladateli, spisovateli či herci.

-

Slunce konjunkce Měsíc (orbis 12º)

Mimořádně silný aspekt i když orbis je už relativně dost velký.  7. dům, kde k této konjunkci dochází má klíčový význam pro zrozencův osud (významné je tedy partnerství a styk s veřejností). Aspekt je dobře ozářen Jupiterem což bývá považováno za příznivé, ale podpora tohoto aspektu je zeslabena tím, že je zde Jupiter ve zničení, což by mohlo vést k občasné lehkomyslnosti. Konjunkce může být příznakem neobvyklé emotivity a někdy i geniality. Zrozenec má sklony hrát střídavě mužskou a ženskou roli, tzn. pasivní chování se náhle může změnit v aktivitu a naopak. Zrozenec dochází úspěchu díky veřejnému mínění nebo díky realizaci snu.

Slunce konjunkce Jupiter (orbis 3º)

Síla upřená k dosažení nějakého ideálu. Vysoká vitalita, optimismus, soudnost, poctivost, čest, úcta k právům druhých. Úspěchu tedy může dojít v partnerství.

Bývá náchylnost k srdeční mrtvici. Jinak je tento aspekt známkou dobrého zdraví, blahobytu a štěstí. Zrozenec má nadbytek sil, veselou a družnou povahu. Dovede dobře organizovat práci, zvětšovat svůj společenský vliv a uskutečňovat své cíle, vyniká jasným úsudkem, což může dopomáhat k peněžním ziskům.

U ženy  může naznačovat dobrého manžela, neboť je aspekt v 7. domě. O Jupiteru tu už zmínka byla, snad jen, že je také v opozici na bod štěstí. Štěstěna tedy vrtkavá, pokud se neudrží harmonie, idylka by mohla zmizet.

-

Ascendent (ASC)

Je znamení zvěrokruhu, které v okamžiku narození vychází na východním obzoru. Představuje způsob, jakým člověk přistupuje ke svému okolí, způsob a postoj, jakým začíná vyvíjet nové činnosti, postoj k životu. Odráží náš vlastní úhel pohledu. Je jedním z faktorů, který poukazuje na náš vzhled a obraz naší osobnosti, vztah k partnerství a manželství. Ascendent je cestou ke Slunci. A Slunce říká, k čemu tu jsme.

Sabiánský symbol pro ASC 5º Střelce

Stará sova sedí sama na větvi vysokého stromu. Klíčová poznámka: Vyrovnaný a moudrý vztah k existenci založený na jasném vnímání podvědomých faktorů a jejich činností. Sova je moudrá, vidí, slyší a vnímá to, co my nejsme schopni vnímat. Je symbolem vyrovnanosti a klidu. Je to moudrost v tragédii, mír a vyrovnaný klid v konfliktu.

-

ASC ve Střelci

Člověk spravedlivý, milosrdný, pravdymilovný, podnikavý, jemný, pečlivý, šetrný, ne však lakomý, konzervativní, věrný, se silnou vůlí a dobrou až prorockou intuicí. Má silnou vůli, dovede se však i podřídit. Srdce je obvykle silnější než rozum. Je to dobrý řečník, jeho sloh je vynikající. Miluje umění, přírodu i sport. Společenský vzestup bývá pomalý, v povolání často obtíže, občas více povolání zároveň. Úspěchu dosahuje v obchodě nebo průmyslu, zejména  ve vztahu k cizině.

Zrozenec má optimistickou a extrovertní povahu se smyslem pro humor. Je nadšenec. Je přátelský, ale často mu chybí schopnost se vžít do situace a pocitů jiných. Má sklon brát vše příliš samozřejmě a myslí přitom jen na sebe. Může být proto občas netaktní, nezodpovědný, ale není to jeho záměrem. Svou neomalenost si neuvědomuje. Je upřímný, ale z naivity dovede ublížit. Lhaní a podvody mu nejsou vlastní. Má zakořeněnou touhu po svobodě. Rád cestuje a potřebuje neustále do sebe vstřebávat nové dojmy a zážitky.

V horoskopu není ASC výrazně aspektován. Je zde jen kvinkunx od Chirona, který by mohl značit, že se tato osoba bude muset naučit vyrovnávat se s neustálým tlakem ze strany jiných lidí, což by v ní mohlo vyvolávat neklid a občasnou útočnost, která by se tak mohla stát obranou proti druhým.

Zrozenec bude muset tedy zapracovat na vyrovnanosti a harmonii, aby došel moudrosti sovy a klidu na duši.

-

MC v různých domech

30º domy, nebo-li domy ekvální

MC symbolizuje vnitřní cíl majitele horoskopu, kterého chce ve svém vnějším životě dosáhnout, který však nemusí být identický s jeho zaměstnáním. Představuje tedy individuální povolání jedince.

MC v 10. domě

Obvykle se povolání a zaměstnání sbíhá. Snahou je povolání naplnit v zaměstnání. Je-li  MC na hrotu 10. domu, tím více se povolání prosazuje v zaměstnání. Čím více se MC blíží konci 10. domu (což je případ majitele horoskopu), tím je také patrné povolání v zaměstnání, ale spojené s oblastí sociálního zájmu. Pro zrozence mohou být také významné různé spolky, kroužky, organizace, svazy apod..

-

MC v Panně

Kritičnost, čistota názorů, někdy ale i pedantství a puntičkářství. Zrozenec je pyšný, že svou práci vykonává vzorně a přesně. Za předpokladu, že 10. dům souvisí s postavou matky, musí matka pravděpodobně těžce pracovat, je kritická a pořádkumilovná. Současně Luna je v Blížencích, tak že matka je také spíše intelektuální typ člověka. Vládce Merkur je v trigonu k MC což je pozitivní, ale seskvikvadrátem k Saturnu a Neptunu dozajista  zrozence neukolébá, že vše jde jako po másle a dá vědět, že to může občas i drhnou a to asi po finanční stránce. Navíc je v tomto domu Černá Luna ve Vahách a Pluto v 11. domě ve Štíru. Rozhodně bych nedoporučovala spojovat lásku,  přátelství a kariéru. Dozajista by to neprospělo jedinci, jeho financím ani jeho zdraví. Černá Luna ráda klame, ale pokud se člověk nedá a překoná nástrahy, odměny se mu dostane.

-

Descendent (DSC)

Descendent je znamení, které v okamžiku narození zapadá na západním obzoru. Symbolizuje zkušenosti s ostatními lidmi, je důležitým aspektem mezilidských vztahů. Poukazuje jakým způsobem navazujeme vztahy k ostatním lidem a jakého partnera si vybíráme, co očekáváme od důvěrných partnerských vztahů a jakých vlastností si nejpravděpodobněji všimneme na druhých. Upozorňuje na vlastnosti, k nimž se nejméně ochotně hlásíme a odmítáme je přijmout za své, dále  na zjevné nepřátele a formy společenského styku.

Sabiánský symbol pro DC 5º Blíženci

Revoluční magazín žádá akci. Klíčová poznámka: Explozivní tendence potlačených citů a kořenových emocí. Každé hnutí, přespříliš zdůrazňující jeden směr, vyvolá časem stejně extrémní hnutí protisměrné. Co je spoutáno formou a konvencí, má tendenci explodovat do beztvarosti. Může k tomu dojít násilím (revolucí) nebo na psychické úrovni vyústěním v psychózu nebo nastává vnitřní stažení se do mystického stavu, v němž je možno se identifikovat s neformulovatelnou realitou.

-

DSC v Blížencích

Málo zodpovědnosti, ale bohatství  myšlenek a plodné ideje. Partner je vyhledáván v intelektuálním prostředí, bývá inteligentní, pružný, prozíravý, někdy poněkud zjemnělý.

Někdy naznačuje víc než jeden blízký životní vztah, nebo vztah, který prodělá takové změny, že působí jako zcela nový.

Již jsme se zmiňovala o tom, že vztahy k lidem jsou pro tohoto člověka velmi významné. Bylo by vhodné, aby si zrozenec tohle uvědomil a přistupoval k vztahům realisticky.

IC v různých domech

30º domy, nebo-li domy ekvální

IC lze v horoskopu popsat jako bod prapůvodu individua. Je to startovací bod. Odtud pocházejí podněty nevědomí. 4. dům představuje původ, rodinu, ale  podněty nevědomí s tím nemusejí souviset. Nevědomý popud duše je v raném dětství často probuzen docela jinými událostmi nebo zkušenostmi a na to poukazuje postaveni IC v domě. Na putujícím IC a MC v třicetistupňovém systému domů můžeme sledovat start (IC) a cíl povolání (MC).

IC ve 4. domě

Startovací bodem je zde rodina, vlast nebo původ. Povolání bývá výrazně spoluurčováno rodinou. Dalo by se říci, že by zde mohla pokračovat rodinná tradice, bez ohledu na to jak se projevuje. Majitel horoskopu se asi tak snadno nedokáže odpoutat od svého domova. Vzhledem k tomu, že se u majitele horoskopu IC blíží k hrotu 5. domu, bude pro něj důležitá i raná pudová zkušenost, ale i přání být tvůrčí a plodný, zanechat po sobě stopu v širším společenském rámci, v sociální,  v týmové oblasti. Značí, že inspirujících podnětů se mu dostane později, až se začne tvořivě projevovat a setkávat se s lidmi, kteří ho mohou tvůrčím způsobem podpořit a vlastně odstartovat jeho život. Po překonání těchto startovních podmínek se může naplnit povolání (MC). V horoskopu je  náznak k vymanění se z rodičovských pout a prosazovat se osobitým tvůrčím způsobem.

-

IC v Rybách

Sebeobětování, dobrosrdečnost, avšak málo aktivity a činorodosti. Ve stáří pak nebezpečí prozření a z toho vyplývající zklamání nebo pozvolný a tichý odchod do soukromí.

Zrozenec hledá širší, všezahrnující identitu. Má silnou emocionální vazbu na rodinu a domov.

Spojujeme-li 4. dům s postavou otce, může být pro zrozence citlivý, mírný a laskavý nebo se může stát předmětem idealizace, může v rodině chybět nebo je nejistá jeho identita. Saturn (v Kozorohu), který je také představitelem otce, je v konjunkci s Neptunem, tedy vládcem tohoto domu. Navíc je tu opozice Chironu (v Raku) k této konjunkci. Zrozenec se bude muset citově vypořádat s nevyřešenými citovými zraněními k otci. Tato citová zranění by se totiž mohli přenášet do jeho dalších osobních vztahů a způsobovat zranění další. Navíc tato konjunkce je jeden z bodů Jodu, který tlačí na Slunce. Znamená tedy, že se zrozenec s touto citovou zátěží může potýkat hodně dlouho.

-

2. dům v Kozorohu

Zrozenec nerad riskuje a bude obezřetný a opatrný v záležitostech týkajících se majetku, peněz, hodnot a zdrojů, neutrácí "za zbytečnosti“. Nebude v této oblasti improvizovat, ale spíš plánovat. Jeho uvážlivé zacházení s majetkem je především snahou dosáhnout sociálních jistot, neboť v hloubi duše se obává, že zůstane bez příjmů. Negativně by mohl prostřednictvím peněz a majetku ovlivňovat druhé. Vládce Saturn je ve druhém domě, čímž se výše zmíněné ještě posiluje.

-

3. dům ve Vodnáři

Nadání pro práci ve sdělovacích prostředcích a médiích všeho druhu. Rychlé přesuny z místa na místo, schopnost podávat aktuální zpravodajství, nepředvídatelné události na cestách. Inteligence směřující k pokroku, zájem o vědecko fantastickou literaturu nebo věci neobvyklé, mohl by být i výborný žurnalista.

Komunikace a vztah k okolí se vyznačuje nesobeckostí, tolerancí, nezávislostí, negativně by se mohla projevit výstřednost, nedostatek smyslu pro skutečnost a nezodpovědnost.

Myšlení zrozence mi připadá originální a přitom i hodně realistické a uskutečnitelné, protože vládce Uran je v 1. domě. Z druhé strany je v Kozorohu, kde bych řekla se cítí poněkud svázán a to by mohlo zrozenci navozovat pocit vnitřního pnutí.

-

5. dům v Beranu

Tvůrčí výraz podnikavý, upřímný, ale i impulsivní. Mnoho vášnivých lásek, které by nemusely trvat dlouho.  Vládce tohoto domu Mars je v Raku tedy v pádu. Což může dodávat zrozenci jistou nespokojenost a náladovost, která může končit otráveností domácího ovzduší. Navíc Mars je v decilu s Jupiterem. Decil je aspekt talentu braného trochu oklikou. Pokud se ho nevyužije dozajista dává také dost na rozladěnosti osoby. (např. nejsem umělec, ale protože se o danou problematiku velmi zajímám, dozajista budu skvělý umělecký kritik apod.. A konec konců proč ne. Retrográdní Merkur dává dobré předpoklady k psaní, stejně jako přemíra živlu vzduchu). Vezmeme-li v úvahu novil mezi Marsem a Sluncem, něco klíčí, ale bude to chtít svůj čas, aby to dozrálo.

-

6. dům v Býku

Býk dodává vitalitu, praktičnost, trpělivost a rozhodnost při řešení každodenních záležitostí. Zrozenec má potěšení ze svého těla a z pestrosti přírody. V práci je oddaný, důsledný a stálý, s praktickými nápady. Negativně by mohl být konzervativní, panovačný. Venuše jinak dobře postavená má  negativní aspekt na MC (kariéra) a Urana v 1. domě a vzhledem k Plutu v 11. domě bych doporučovala opatrnost a ne tak velkou důvěru ke kolegům a přátelům. Ne vždy by jejich vstřícnost mohla být upřímná a mohla by poškodit zrozencovu pověst.

-

8. dům v Raku

Možnost dědictví, u ženy ovdovění. V sexualitě citlivost, romantismus, oddanost, v negativním projevu nestálost, náladovost, manipulovatelnost a přecitlivělost, doplňuje i již zmíněný Mars v tomto domě (viz výše). Vládce Luna je v 7. domě, to značí, že klady a zápory se budou rozhodně projevovat v partnerství a ve vztazích všeobecně.

-

9. dům ve Lvu

Velkorysost, otevřenost nebo naopak netolerantnost k některým filozofiím a náboženství. Úspěch nebo výuka v cizině. Dobrodružné cesty spojené s tvůrčími aktivitami nebo i prací. O vládci tohoto domu, tedy Slunci už byla mnohokrát zmínka. V této souvislosti, by  stálo zato zase znovu připomenout, že duchovní či filozofické otázky života zrozence jednou přijdou na řadu k řešení, aby přispěly k vyrovnanosti jedince.

-

11. dům ve Vahách

Harmonie, krása a věrnost v přátelství. Pozor však na Venuši, ne všichni by mohli být tak upřímní jak se tváří a také se podívejte ještě jednou na zmínku o Plutu (Jod).

Zrozenec se z oblibou věnuje zábavám a rád se nechá bavit. Svým přátelům dává volnost. Přátelství se může změnit v milostný poměr a naopak. Milostný vztah může navázat s někým, s kým se setká ve skupině, nebo s kým ho  seznámí některý z jeho přátel. V týmové práci dokáže dojít diplomatickou cestou ke kompromisu.

-

12. dům ve Štíru

Schopnost zrozence rozpoznat hodnoty, které ostatní přehlédly. Pozor na skrytou zášť a tajné milostné avantýry. Nepřátelé obvykle tajní a neznámí.

-

Fáze Luny

Přibývající polocyklus (od novu k úplňku) - zdůrazňuje schopnost budování nových struktur, systémů nebo schopností.

1. fáze Luna je mezi 0º - 45º před Sluncem -zrozenec má sklon v mezilidských vztazích k subjektivitě, impulsivitě a emocionalitě. Bude se snažit objevit to, čím sám o sobě je. Pro toto období je charakteristická  spontánnost, v negativním smyslu směšování hodnot a nedostatek rovnováhy.

-

Měsíc v 7. domě

Citová závislost na druhých, ohleduplnost k potřebám druhých, vysoká schopnost empatie, snaha být za každou cenu oblíbený. Svět je vnímán hlavně očima partnera.

Jedinec bývá často přecitlivělý nebo přehnaně přizpůsobivý ve vztahu k potřebám partnera, nebo hledá v partnerovi matku. Je zde touha po navázání partnerského vztahu, ale ostatní planety v horoskopu s tím nemusí souhlasit jako již zmíněna opozice Urana na Měsíc a Venuši. Partnerský vztah se může vyznačovat určitými mateřskými rysy. Jedinec může prožívat velké citové výkyvy a změny v partnerském vztahu. Nebo toto postavení Luny naznačuje neklidného, nestálého a citově proměnlivého partnera.

Měsíc v Blížencích

Nestálé emoce, roztěkanost, zvědavost, neklid, sklon dělat mnoho věcí najednou. Časté cesty a návštěvy, dobrý řečník. Rodinný život často "na cestách". Možnost práce jako novinář, osvětář, publicista. Skvělá představivost. Výtečná plodnost.

Měsíc konjunkce Venuše (orbis 4º)

Člověk s velmi kladným vztahem k umění, proto také často povolání nějakým způsobem s uměním spojená. Osoba oblíbená, veselá, přitažlivá pro druhé pohlaví, pohybující se v příjemném prostředí. Velká láska. Současně je zde vazba na Uran, tzn. v manželství by mohlo být občas rušno.

Měsíc konjunkce Jupiter (orbis 9º)

Záliba v cestování, upřímné srdce, velkorysost, prozíravost, důvtip, schopnost promlouvat k davu, velká popularita, silná osobní přitažlivost, skvělá představivost, praktické zaměření. Na sklonku života možnost stát se duchovním vůdcem. Citová vazba na rodinu, domov, přátele i hmotný majetek.

Měsíc opozice Uran (orbis 8º)

Vznětlivá povaha se sklonem k náhlým změnám. Výstřednost, zarytá vůle, netrpělivost, rozervanost, nezodpovědnost, vztahovačnost, rebelantství, tajné poměry. Prudké a nečekané přerušení vztahů s osobami druhého pohlaví. U žen špatný manžel, jako matka může zanedbávat rodinné povinnosti, protože má už dost rutinní práce, která s tím souvisí.

Merkur Prométeus  - vychází před Sluncem.  Zrozenec má nezávislou, intenzivní, intuitivní, dravější a inspirovanou mysl zaměřenou na budoucnost. (Přebírá vlastnosti Blíženců). Merkur je retrográdní, mysl se snaží vymanit ze závislosti na instinktech a přemoci je. Což je pozitivní pro osobní růst.  Vzdálenost od Slunce 18º naznačuje nespoutané, chtivé myšlení.

Merkur v 6. domě

Intelektuální přizpůsobivost, systematické myšlení, mnoho námětů, obvykle pracuje na více projektech zároveň, možnost podnikání, intelektuální práce, zájem o zdraví.

V případě tohoto postavení člověka učí jeho vlastní tělo, zejména když signalizuje drobné potíže.

Zdravotní problémy mohou souviset s nervovým systémem, přílišnými starostmi, s nadměrnou činorodostí a nedostatkem odpočinku. Volný čas využívá nadmíru aktivně. Práce by měla zrozence intelektuálně zaujmout.

Merkur je špatně aspektován Saturnem, Uranem a Lunárním uzlem, pozor na klevety a pomluvy mezi spolupracovníky. Na tohle již upozorňovala i Venuše vládkyně tohoto domu.

-

Merkur v Býku

Konkrétní, realistické, precizní, ale pomalé myšlení a řeč. Konzervativní založení, dobrá paměť. Opatrnost, praktičnost, dogmatičnost, těžkopádnost, vzdorovitost, malá vynalézavost a tvořivost, pomalé rozhodování, ale vytrvalost. Obchodní zdatnost a vlohy pro finanční kombinace. Jednání diplomatické, názory stálé. Úspěch ve finančnictví a bankovnictví, ale seskvikadrát od Saturna a Urana by ty peníze mohli občas váznout. Myšlenky často slouží pouze zisku (Kozoroh a Saturn v 2. domě).

Merkur sextil Mars (orbis 5º)

Duševní svěžest, snadné plynulé myšlení,schopnost praktického uskutečnění vlastních plánů, sklon ke sporům a k satiře, vtip, upřímnost, zvídavost, zručnost, řečnické nadání, hbitý jazyk, otevřenost, aktivita, bystrost a vynalézavost, rychlé myšlenkové pochody, myšlení jasné a logické.

Merkur kvadratura Lunární uzly (orbis1º)

Vládnoucí veřejné mínění bývá v konfliktu s mentálním projevem a komunikací zrozence.  Ten není schopen vyjádřit své myšlenky tak, aby je druzí správně pochopili. Jako by byl v nesprávný čas na nesprávném místě.

Venuše Večernice - vychází po Slunci. Emoce bývají intenzivní, ale jsou méně spontánní a bezprostřední. Večernice se vyznačuje životní moudrostí a citový život je spoutaný tradicí nebo duchovními hodnotami. Bývá záludnější. Pokud je člověk vystaven stresu, mohou emoce vybuchnout.

-

Venuše v 7. domě

Touha po harmonii, kráse, popularitě a společenském ocenění, společenská obratnost, ale i přelétavost. Skrze svého partnera se učí užívat života.

Zrozenec se cítí spokojený pokud se angažuje ve vztahu. Rád si nasazuje růžové brýle. Bude se dobře cítit ve společnosti. V případě soudních sporů se zvyšuje pravděpodobnost, že uspěje.

-

Venuše v Raku

Láska k domovu, k dětem, citlivost, oddanost, romantismus, jemnost, starostlivost, potřeba důvěrností, přítulnost a plachost jsou hlavní charakteristiky této osoby. Negativem může být snaha po majetnickém ovládnutí citů druhých lidí, nevěra, slabá vůle či málo smyslu pro povinnosti. Osoba se smyslem pro kulturu bydlení. Živá představivost, přízeň veřejnosti. Partnera nenalézá snadno, proto často manželství až v pozdním věku.

-

Venuše opozice Uran (orbis 4º)

Náhlé rozchody, prudké změny v citových vztazích, výstřednost, citové napětí, neklid, potlačování citů, více manželství, odpor k rutině, úspěch v módě nebo u filmu.Téměř vždy promiskuita. Problémy se spolupracovníky.

Venuše trigon vzestupný lunární uzel (orbis 0º26´)

Konstelace naznačuje kultivované formy společenského kontaktu, zrozenec je oblíbený.

Mars v 8. domě

Agresivní prosazování vlastních představ a názorů, energie využívána na shromažďování duchovního vlastnictví, silné sexuální zaměření, myšlenky soustředěny na otázky lásky, života a smrti, důležitou roli hraje majetek, zájem o okultismus a magii, silná touha po potomcích a následovnících.

Zrozenec se uplatní při společném podnikání, láká ho vyhlídka přivlastňovat si peníze a majetek druhých.

V intimním životě se zrozenec projevuje vášnivě, není to jen uvolnění nahromaděné energie, nýbrž jde o soupeření. V sexuálním chování jsou hlubší motivy než ty co se projevují na povrchu.

Sklon k výmluvě, že k tomu, co dělá, ho dohánějí svým chováním druzí. U sebe samého nebo u druhých se setkává s chtivostí, závistí, žádostivostí, žárlivostí apod. Živý zájem o esoterická a okultní témata.

Schopnost věnovat se nějaké skryté činnosti, jejíž cíle nejsou na první pohled zřejmé.

-

Mars v Raku

Rozvinutá imaginace a intuice, hluboké nevyřčené vášně, přecitlivělost, impulsivita, zveličování a potlačený vztek, to je hlavní charakteristika této osoby. Vznětlivá a nestálá povaha, proto mnoho potíží s okolím. Mnohé spory s rodiči nebo v manželství. Více fantazie než činů.

-

Jupiter v 7. domě

Oblíbenost, schopnost navazovat kontakty, výjimečná, pozoruhodná osobnost, mnoho zisku z druhých lidí, mnoho vztahů, bohatý citový život.

Jeden z partnerů chce zachovávat věrnost, kdežto druhý ospravedlňuje své zálety. Je zde dilema mezi svobodou a věrností. Zrozenec touží po nezávislosti a přitom má potřebu bezpečí. Tohle postavení může manifestovat, že zrozenec očekává od partnera modré z nebe a je náchylný ke zklamání pokud se tak nestane. Partner může být cizinec, významná osobnost, rozmařilec, rošťák, který říká jedno, ale dělá druhé.

-

Jupiter v Blížencích

Upovídaná, zvědavá, mnohostranná, kolísavá, racionální, bystrá a intelektuální povaha se zájmem o literaturu a studia. Často studuje až do pozdního věku. Vřelý vztah k druhému pohlaví, lehkomyslné chápání života. Ve společnosti obratná a vynalézavá.

-

Saturn v 2. domě

Nejistota a pocit méněcennosti se vztahuje k majetkové sféře, k penězům, hodnotám a zdrojům. Neschopnost těšit se z radostí života, nevýrazný životní styl, život podle standardních společenských norem, hospodárnost, obavy o majetek a finance, strach z chudoby. V některých případech se snaží získat uznání pomocí majetku, financí nebo politiky. Nedostatek sebevědomí kompenzuje hromaděním majetku.

 Největší uspokojení mu přináší vlastní příjem i když může třeba získat peníze manželstvím nebo dědictvím, což je pravděpodobné.

Je potřeba, aby se člověk vyrovnal s požadavky materiálního světa a získal pocit plnohodnotnosti.

-

Saturn v Kozorohu

Organizační schopnosti, diplomatičnost, zodpovědnost, vzdělanost, bezúhonnost, vážnost, silná vůle, ctižádostivost, nedůvěřivost, odstup, neschopnost uvolnit se. Duch vyzrávající o samotě. Mnoho energie, ale málo sentimentu. Vzestup pomalý ale jistý, finance ne příliš dobré. 

-

Saturn Konjunkce Neptun (orbis 1º)

Člověk bojující za nové hodnoty a materialistické ideály. Schopnost proměnit svůj náboženský ideál ve skutečnost. Vysoká inspirace, zájem o duchovno, ve stáří snad i vize. Kvinkunkx této konjunkce na Slunce může vést k depresím, úzkosti, zrozenec by se měl vyhýbat opiátům.

-

Satur sextil Pluto (orbis 0º 25´)

Sklony k tajným politickým bojům, vytrvalost, tvrdá práce, ctižádost, podnikavost, odloučení jako příprava na budoucí čin, úspěch pomocí rozvahy a metodičnosti.

-

Uran v 1. domě

Neutuchající zápas o vlastní svobodu a nezávislost, kterou je však často obtížné prosadit. Originalita, nekonformnost, výstřednost, nápadná osoba milující změny.

Zrozenec by se měl odvážit mít vlastní názorové stanovisko. Je originální a vynalézavý.  Potřebuje velkou míru osobní svobody. 

Kvadratura na MC, plus opozice Venuše. Milostné vztahy by nemusely přispět Vaší kariéře.

-

Uran v Kozorohu

Vynalézavost, konstruktivismus, smysl pro odpovědnost, umíněnost, nezlomnost, vytrvalost, revoluční metody, vzpoura proti autoritě. Časté spory s okolím, mnoho změn v povolání i pobytu. Možná angažovanost v politice.

-

Neptun v 2. domě

Nepraktičnost, neschopnost využívat příležitosti, intuitivní hodnotový systém, zmatky ve financích, pochybnosti o vlastní osobě, neschopnost vymezit se vůči ostatním, strach ze smyslových požitků kompenzovaný někdy neukojitelnou touhou po požitcích nebo předstíráním vyššího společenského postavení.

Určitá nestálost ve finančním nebo materiálním zabezpečení. Nespokojenost s tím co mám. Neví v čem spočívá jeho vlastní vnitřní hodnota.  Vlastnictví něčeho má pro něj cenu především proto, že k němu má určitý citový vztah.

Neptun v Kozorohu

Planeta má vliv zejména generační. Tvůrčí nadšení, schopnost koncentrace, duchovní cíle.

Neptun sextil Pluto (orbis 1º)

Sublimace sexuality do umělecké činnosti. Dobrodružnost, mohutná fantazie, neobyčejné až geniální myšlenky a sklony. Neobvyklé okultní, intuitivní, vědecké nebo umělecké schopnosti.

-

Pluto v 11. domě

Zrozenec se může stát členem určité skupiny proto, že mu to umožní překročit hranice svého Já a zažít přitom proměnu. Uprostřed skupiny se na povrch dostávají zasuté citové komplexy. Zrozenci lze doporučit projít skupinovou terapií, jejichž součástí je otevřená diskuse o těchto komplexech. V oblasti přátelských vztahů může značit velmi hluboké a trvalé přátelství, ale také zradu od přátel, nebo i sám zrozenec se může zachovat nepřátelsky vůči někomu ze svých přátel. V kroužku přátel se může vyskytnout sexuální soupeření, nebo skryté sexuální motivy. Přátelství může začít sexem a přerůst v něco jiného nebo naopak. Ztráta přítele může vyvolat vážné psychologické problémy. Mocenské boje mezi přáteli.

Je dobré přezkoumat důvody, proč uzavíráme přátelství s určitým člověkem, zda  nás k tomu nevedou skryté  nebo postranní úmysly. I naši přátele nás mohou podezírat z nečestných pohnutek.

-

Pluto ve Štíru

Planeta má vliv zejména generační. Osobnost plodná a schopná, kterou však drtí okultní síly a tíha sexuality.

Bod štěstí v 1. domě

Pro zrozence bude největším štěstím, bude-li schopen se na sebe a svůj svět dívat výlučně svýma očima a nikoli očima druhých. Měl by se stát méně závislý na tom co si o něm myslí druzí. Je pro něj důležité, aby vedl život smysluplným směrem a dokázal se soustředit na cíl bez bočního rozptylování. Od druhých se mu nedostane podpory pokud o ni sám nepožádá. Musí se naučit nezávislosti a schopnosti vystačit si sám. Jeho cíle jsou v konečném důsledku podružné ve srovnání s tím, co pochopí objevem sebe samého. Čím víc bude harmonický, vstřícnější a ochotnější k druhým, tím méně zmatků způsobí v životě druhých a ti mu dají více prostoru. Své největší pravdy pozná ve společnosti druhých.

Bod štěstí ve Střelci

Úkol spočívá v hledání a realizaci vyššího vědění, aby jej mohl zprůhlednit také ostatním. Musí se naučit, že štěstí nelze přenášet z jednoho člověka na druhého, bude-li se o to snažit, oslabí ho to.

Vzestupný lunární uzel ve 3. domě

V jeho životě bude kladen důraz na to jak jedná a komunikuje s druhými. Má sklony chránit se před ztrátou, než se snažit něco získat. Odmítá vynést konečná rozhodnutí. Servává v zajetých vzorech, názorech a předsudcích. Měl by se více starat o věci kolem sebe a předávat dál praktické vědění.

Vzestupný lunární uzel ve Vodnáři

Obrazem Vodnáře je nosič vody. Symbolizuje společenskou a spirituální angažovanost pro společnost. Z minulých inkarnací si nese posílené „Ego“ (sestupný lunární uzel ve Lvu). Největšího štěstí dosáhne, bude-li schopen odsunout své vlastní potřeby a nahradit je novým, humánním postojem vůči všemu kolem sebe.

2.část – závěr

Lidé Vás vnímají jako extrovertní, idealistickou, romantickou a kamarádskou osobu, z které vyzařuje sebevědomí a seriózně komunikuje. Pod slupkou se však skrývá osoba, která si ne vždy důvěřuje a probíhá v ní občasný vnitřní boj.

Z horoskopu vyplývá, že jste nadšená pro získávání vědomostí a získané informace neustále rozšiřujete a vytváříte si vlastní, nové a originální postupy. Rozhodně patříte k typu lidí, kteří by nedokázali žít o samotě a k životu potřebují společnost. Máte potřebu sdílnosti a podělit se o své zkušenosti.

Vaší silnou stránkou je, že v mnoha ohledech zůstáváte vždy sama sebou a nenecháte se ničím a nikým ovlivnit, jste optimista. Občas s poněkud neobvyklými nápady, ale dá se říci že reálnými. Máte otevřenou a dobrodružnou povahu a smysl pro humor. Dokážete jít za svými ideály. Máte neuvěřitelnou emocionální sílu a odvahu, která Vás povede k naplnění Vašich ideálů. Mnohé tyto ideály mohou souviset jen s Vašimi zájmy a proto se budete dostávat asi často do konfrontace s Vašimi partnery. Ale jak naznačuje houpačka a další aspekty, můžete padnou do zcela opačné pozice a nechat se vláčet partnerem a sebe zcela potlačit. Rozhodně Vám nechybí i praktičnost, rozvaha a spolehlivost.

V kritických situacích by se u Vás mohly projevit vlastnosti  jako nejistota, sobeckost, kritičnost, nezodpovědnost, paličatost, nedostatek vůle a entuziasmu. Sklon k zasněnosti, rozhodovat se unáhleně, zanedbávat své osobní závazky, nebrat velký ohled na druhé a jejich pocity, využívat situace na úkor jiných.

Na problém se díváte pouze z jednoho hlediska, ze svého zorného úhlu a je pro Vás těžké pochopit pocity jiných. Vy vůbec pocity hodně intelektualizujete a hledáte si pro ně rozumové odůvodnění. Citově se srovnat bude jeden z předních úkolů, který si budete muset vyřešit.

Patříte k lidem, kteří v životě získají více svým vlastním přičiněním než pomocí druhých. V ranné věku jste se asi musela podřizovat přáním jiných a bude Vám proto delší dobu trvat, než se naučíte stát sama pevně na vlastních nohách. Nalezení rovnováhy a sebedůvěry Vám asi bude trvat déle, ale o to více nabudete velkou vnitřní sílu.

Vyznačujete se myšlenkovou pohotovostí, ale i značnou fyzickou energií a činorodostí. Nepotrpíte si moc na kázeň a rozhodně dáváte přednost práci, kde můžete vidět hned Vaše výsledky. Je pro Vás nezbytná účinná relaxace nebo fyzická činnost s neustálými mentálními podněty. V opačném případě by jste mohla mít problémy se soustředěním.

Nesnášíte žádná omezení. Máte velký postřeh pro detail.

Co se týká citu tam už Vaše sdílnost končí.  City si držíte hluboko v nitru a je pro Vás většinou obtížné citový problém vůbec rozpoznat, natož jej vyjádřit. Mezilidské vztahy často chápete jako směs profesionálního a soukromého vztahu, přičemž zřídka rozlišujete mezi vztahem, přátelstvím a intimní vazbou. Ve svých citech si často létáte na růžových obláčcích a nasazujete si  růžové brýle a jste takto také spokojena. Pokud máte ze strany partnera pocit zraněné psychiky, vracíte mu to večer při intimním kontaktu. Přitahují Vás muži veselí, nadmíru inteligentní. Vaším ideálem by byl muž citově chápavý, něžný a oddaný, rodinný typ.  Což, ale neznačí, že takový bude. Potřebujete, aby Vás někdo potřeboval a sama potřebujete být milována. Potřebujete cítit, že  Vám muž patří. Často  se zamilujete, protože druhému člověku snadno uvěříte.  Ve Vašich citech je kus naivity. Bude pro Vás těžké vyvážit Vaše citové potřeby. Z jedné strany jste hluboce citlivá, ale z druhé se snažíte si city rozumově odůvodnit a s Vaší analytickou myslí se v tom můžete docela dobře topit. Jako bojového prostředku by jste mohla používat slzy. Není vyloučena možnost více než jednoho manželství nebo paralelního vztahu, „vztahu ve třech“.  Partner nemusí být pokládán za rovnocenného. Mohlo by zde docházet i k projekci vlastních problémů na protějšek, ale mohl by to být i despota, který by Vás utlačoval. Pokud se týče domova budete starostlivá. Nerada však nad sebou ztrácíte citovou kontrolu. Vědomě či nevědomě budete asi vždy nadřazovat svou práci nad osobní vztahy.

Povolání by byla vhodná ta, která by Vás přivedla do styku s veřejností, kde se vyžaduje jistá citlivost, komunikativnost, využití intelektu a také proměnlivost, cestování apod.. Cesty by Vám mohly přinášet užitek.  Mohli by Vás oslovit humanitární či sociální oblasti nebo umělecké oblasti, ale tam by bylo nutné zapracovat na sebevědomí. Budete pravděpodobně v této oblasti ctižádostivá, náročná a zdá se i zaměřená na svůj prospěch. I když jsou zde i sklony k tomu, že sebe potlačíte a budete žít život partnera. Nevím však jestli Vám to přinese štěstí. Již zmíněný Jod, který tlačí na Vaše Slunce ukazuje něco jako „najdi sama sebe a sviť všem okolo“. Myslím, že pokud se o to nepokusíte, moc šťastná nebudete i když to pravděpodobně Vašemu okolí nedáte na vědomí.

Co se týká zdraví, máte nadbytek životních sil. Mohl by zde být sklon k chronickým onemocněním, krčním a dýchacím chorobám (průdušky, plíce), problémy s kůží a zažívací obtíže.

Oblast finanční se mi nezdá obzvláště příznivá. Aspekty naznačují, že by jste měla přijít k penězům i prostřednictvím dědictví či partnera, ale rozhodně i Vy sama se budete snažit přiložit ruku k dílu. Budete spíš šetrnější nebo uvážlivější typ v zacházení s majetkem. Vaše peníze budou rozhodně zasloužené, ale myslím, že v tomto směru budete vždy pociťovat jakousi vnitřní nespokojenost i kdyby jste měla financí hodně. Z druhé strany, pokud budete hodně vnímavá, mohlo by být Vaším velkým bohatstvím bohatství duchovní, okultní a mystické.

Na závěr si neodpustím něco málo z tarotu, neboť to hezky zapadá do výkladu. Konec konců jako vždy. Vaším číslem osobnosti je 10-Kolo štěstí.

Číslo osobnosti ukazuje kvalitu osobnosti, kterou bychom měli rozvíjet. Jsou to vlastnosti, které otevřeně projevujeme, jsou to prostředky, kterými působíme na svět kolem nás. Číslo osobnosti ukazuje, jak se projevujeme navenek, jaké je naše poslání v tomto světě a s jakými výzvami se máme vypořádat.

Kolo štěstí je principem hojnosti, úspěchu a rozmachu. Připomíná Vám, že Vy sama si může dát svému životu směr, který Vám může přinést štěstí. Musíte být však objektivní, pružná, připravená na nové příležitosti a ochotna podstoupit změnu, s odhodláním riskovat bez jediné známky strachu. Symbolizuje vyvažování neboť jednou jsme nahoře a jednou dole.

Číslo  Vaší duše je 1-Mág. Číslo duše odhaluje jaké vnitřní vlastnosti máme rozvíjet. Jde o skryté síly, se kterými se setkáváme na cestě života, při poznání svého Já. Je to náš vnitřní vůdce, vnitřní hlas.

Mág představuje talenty a vlohy, které se dají uplatnit v komunikaci s lidmi. Je ve Vás tedy jistá schopnost motivovat a inspirovat druhé lidi. Mág je pro Vás příslibem, že by jste měla vše zvládnout. Dodává Vám  schopnost diplomacie, tvořivou originalitu, umělecké nadání. Dbejte však, aby Vaše činy byly vždy ku prospěchu všech.