Ukázka prognózy na jeden rok pro mladou ženu

V úvodu prognózy se vždy zabývám nití života klienta. Chtěla bych podotknout, že se v ní nezabývám otázkou smrti, tzn. kdyby člověk žil, takovým životem by se asi brodil. V životě podle mne není důležité sledovat smrt, ale nějaký směr. Ten se snažím zrozenci načrtnout. Život sám ho na jeho cestě zastaví pokud si svůj úkol splnil.

-

Prognóza

Nit života

 Období ± 1 až 11 let je obdobím nějakého napětí, které by mohlo způsobovat chronická onemocnění. Je zde touha po vnitřním míru a zrozenec než by se prosazoval a uplatňoval má tendenci napětí potlačovat sám v sobě a přizpůsobovat se požadavkům okolí. Vyžaduje od okolí hodně pozornosti, pokud se mu ji nedostane, z velkou pravděpodobností se tento problém v budoucnu objeví v jeho partnerských vztazích. Pro toto období by bylo vhodné jedince podporovat v aktivní tvořivosti a vůbec jej seznamovat s kulturou (hudba, umění apod.). Pokud se tohoto zrozenci dostalo, rozhodně to přispělo pozitivně k jeho vývoji.

Období ± 12 až 22 let je obdobím, kdy zrozenec hledá řád a kázeň ve svém okolí, aby se cítil bezpečně. Sport, hudební aktivity apod. mohou dát pocit sounáležitosti k nějaké skupině. Zdá se, že je to období, kdy potřebuje mít jakoby krytá záda a je vhodné, pokud je to možné to zrozenci dopřát. Mohl by mít v sobě nějakou fixaci na někoho blízkého nebo na nějaké věci kolem sebe. Je dobré, aby se tohoto bezpečí zrozenci dostalo, v opačném případě by v budoucnu mohl trpět pocity malé sebedůvěry.

Období ± 23 až 34 let je obdobím životních překážek. Zrozenec jako by byl přitahován do dramatických situací i když je bytostně nenávidí. Je to ale i období nových začátků, kdy je schopen odpoutat se od vazeb a postavit se na vlastní nohy. Bylo by vhodné věnovat větší péči zdraví. Pro toto období by bylo dobré hodně fyzické činnosti, sport, relaxace.

Období ± 35 až 43 je obdobím nezávislosti, nových začátků a příležitostí. Je to období rozvoje vlastní osobnosti. Zrozenec by se však v tomto období mohl cítit osamocen. Nemusí to přímo znamenat, že by byl sám, může jít jen o vnitřní pocit. Bude to období harmonizace vztahů a vnášení řádu do života, období pilné práce. V negativním směru by se zrozenec mohl mít tendence přizpůsobovat okolí, aby byl klid, uzavírat se do sebe a stavět kolem sebe zdi, přes které ani sám neuvidí.

Období ± 44 až 52 pokud do tohoto období vstoupíte s přesvědčením toho čeho chcete dosáhnout a nebudete pochybovat, dozajista to bude období velmi tvůrčí a plodné. Pokud si to ale na půli cesty rozmyslíte, asi se budete velice těžko z daného stavu vymaňovat. V každém případě je to období překážek s kterými člověk nepočítá a je třeba naučit se je překonávat a ne to vzdávat. Je to i období, kdy by jste mohla hledat i duchovní rozměry Vašeho života.

Období ± 53 až 61 let bude nastávat obrat. Jako by Vám život nabízel možnost změny a svobodné volby. Záleží na Vás kudy se rozhodnete ubírat. Zapracovala-li jste na sobě, nabyla-li jste sebevědomí a naučila-li jste se řádu a kázni nepochybuji, že Vaše volba bude správná a zodpovědná.

Období od 53 života je o harmonizaci vztahů jak přátelských tak rodinných a Vaší duchovní vyspělosti. Něco jako uspořádat si žebříček hodnot, myslet na jiné, ale také na sebe, neboť pokud nemáte vnitřní harmonii nemůžete ji tvořit v okolí. Být soběstačná, ale být připravena pomoci.

Ve Vašem případě by bylo vhodné, aby jste byla obezřetnější v letech osobní roční vibrace 8 (viz označení v tabulce). V těchto letech by u Vás mohlo docházet k významným událostem v životě, ať už v kladném či záporném smyslu, které by však mohly mít vliv na Váš další život. Rozhodně by nebylo od věci do života vložit více rovnováhy a přehodnotit Váš postoj k penězům, majetku a zacházení s mocí a úspěchem.

Nevím proč, ale nemohu se zdržet poznámky, že by jste v životě neměla sázet na jistotu, ale vložit do něj svůj světonázor a trochu dynamiky. Třeba Vás tato věta někdy v životě osloví.

-

Aktuální tranzity v období listopadu 2003 do listopadu 2004

(První uvedená planeta je planetou tranzitující)

Uran konjunkce Vzestupný lunární uzel 29.8.03-11.1.04  tento aspekt by Vám mohl  přinést do života nějakou spolupráci nebo podnět, který by do budoucna mohl být pro Vás užitečný.

Saturn opozice Saturn 12.9.-8.12.03 a 27.5.04-12.6.04 pokud si půjdete za svým vytýčeným cílem (a Vy víte co chcete), může to být období tvůrčí, které by mohlo být úspěšné. Mohla by jste snad trpět pocitem, že Vaše vynaložené úsilí není adekvátní výsledku. Je to totiž i období vše zpochybňovat. Snažte se být proto co nejvíce pozitivní a negativní myšlenky zahánějte. Pro Váš úspěch je nutné mít na zřeteli pouze cíl. To mějte na paměti a neztrácejte ho ze zorného pole.

Uran kvinkunkx MC 5.10.-11.12.03 vnitřní neklid týkající se Vašeho povolání.

Saturn opozice Neptun 19.11.-20.12.03 a 20.5.04-6.6.04 může to být období, kdy můžete být k sobě velmi sebekritická a nesebejistá. Bude ve Vás rozpor mezi Vašimi sny a realitou. Bylo by vhodné se snažit udržovat rovnováhu a zahánět myšlenky o sebe pochybování a vyhnout se nekonstruktivnímu snění. Zaměřte se více na realitu.

Uran trigon Venuše 26.11.03-22.1.04  je to významné období pro Vaši citovou oblast. Mohlo by přinést navázání nových vztahů, přinést nová setkání, náhody, fantazie. Může to být období stimulující citová setkání. Období, které přeje umělcům či nějaké tvůrčí činnosti. Nebude na škodu naslouchat své intuici.

Jupiter kvadratura Jupiter 25.11.-17.12.03 snažte se vložit do života více optimismu a důvěry a pracujete na sobě a otevřete se všem možnostem. Vyvarujte se nerealistickým očekáváním a iluzorním představám o štěstí. Pokuste se zachovat si nadhled a rozšiřujete své obzory.

Mars kvadratura Neptun 3.1.04-6.1.04 udělejte si jasno sama v sobě a nepodléhejte různým podnětům, které by Vás mohly vyvést z rovnováhy. Hlavu vzhůru a věřte si.

Mars kvadratura Saturn 5.1.-7.1.04 bylo by dobré zbavit se nespokojenosti, smutku a nepříjemností. Mohla by jste se vyrovnat se svými úzkostmi a omezeními. Ujměte se toho, za co máte zodpovědnost.

Neptun trigon Černá Luna 11.1.-4.3.04zdá se jako by vše nešlo tak, jak si představujete. Období rozladěnosti. Srovnejte si hodnoty a nenechte se unášet na křídlech fantazie nebo deziluzí.

Neptun kvadratura Pluto 9.1.-2.3.04 a 7.8.04-3.1.05 Vaše sny a fantazie Vás mohou od základu změnit. Mohla by jste pociťovat v sobě nějaký zmatek. Jako by se zpochybňovaly Vaše dosavadní hodnoty.

Neptun trigon Slunce 8. 2.-12.4.04 a 21. 6.-10.9.04  mohla by jste se začít více zajímat o duchovní stránku života než pouze tu materiální. Možná budete mít snahu více pomáhat lidem kolem sebe a nehýčkat pouze jen Vaše ego. Je to příjemný tranzit a může stimulovat Váš tvůrčí potenciál. Vyhněte se tedy snění a pusťte se do práce. Budete muset pracovat, aby jste dosáhla toho co chcete.

Uran kvadratura ASC,DSC 28.2.-4.4.04 a 20.8.-16.10.04 neklid a napětí týkající se osobních záležitostí.

Jupiter kvadratura Slunce 24.2.-10.3.04 a 29.6.-11.7.04 neměla by jste se sebe- přeceňovat a pozor na svou samolibost. Pozor si dejte i na Vaše zdraví. Vyhněte se raději úřadům a nepodepisujte důležité dokumenty.

Jupiter sextil Pluto 4.3.-20.3.04 a 26.6.-4.7.04 je to dobré období sázet na Vaši intuici. Dobré zaměřit se na nějaký cíl. Může to být období usilovné práce, která má velkou naději na úspěch. Pozitivní období.

Jupiter trigon Saturn 7.3.-23.3.04 a 17.6.-1.7.04 jako by Vám začalo být jasné jak se vyrovnávat s překážkami. Můžete růst v rámci svých možností. Vše co se přežilo zanechejte za sebou a plánujte svou nejbližší budoucnost. Práci, kterou nyní započnete by jste mohla dotáhnout k dobrým koncům. Myslím, že by se zde mohla projevit Vaše praktičnost a vytrvalost.

Jupiter trigon Neptun 13.3.-30.3.04 a 12.6.-25.6.04 opět dobré období pro tvůrčí činnost, tak toho využijte. Můžete se více spoléhat na svou intuici a na svého anděla strážného.

Pluto sextil 3.dům, trigon 9. dům 27.6.-04-29.10.04 období vhodné pro přehodnocení Vašich myšlenek, způsobu komunikace, Vašeho okolí, přátel, životní filosofie. Na něčem co končí je hezké, že něco nového začíná.

Uran sextil Uran 20.8.-17.10.04mohlo by se dařit Vaši originalitě a výjimečnosti. Mohla by jste se chovat nekonvenčně. Rozhodně by jste mohla sršet skvělými nápady a projevit Vaši tvořivost. Asi budete prosazovat svou nezávislost. Dobrý čas pro uvolnění Vašich schopností.

Saturn konjunkce Mars 18.8.04-2.9.04 z jedné strany se chcete prosadit, z druhé strany Vám v tom něco brání. Bude to tedy období nějakých Vašich vnitřních rozporů. Bude dobré se zaměřit na to co má smysl a projevit vytrvalost. Překážky jsou tu od toho, abychom je zdolávali, ale není nutné jít hlavou proti zdi. Neplýtvejte proto zbytečně silami.

Jupiter kvadratura Uran 9.10.04-18.10.04 nechtějte až zase tak moc měnit to, čeho jste dosáhla a radikálně měnit svůj život. Pozor si dejte především ve vztazích na hádky a napětí.

-

Progresivní horoskop

Jeden den odpovídá jednomu roku narození.

Progresivní horoskop pro r. 2003 a 2004

V tomto roce jakoby jste procházela nějakou zkouškou. Myslím, že ve Vás něco dozrálo a je ve Vás poněkud rozpor kudy se vrhnout. Zdá se, že ve Vás dozrává i pocit osvobodit se od současné rodiny a jako by dozrál Váš tvůrčí potenciál. Rozhodně se měníte a stáváte se přitažlivá pro druhé. Je to dobré období na seznamování se s jinými lidmi, ale stejně tak může dojít k pocitům odcizení, případně ukončování nějakých vztahů, ať už s přáteli nebo i v rámci rodiny. Doporučovala bych nalézt rovnováhu a zbavit se pochybností. Vím, že se to lehce řekne a špatně uskutečňuje. Jste však v situaci, kdy Vám nic jiného nezbývá. Vím o Vás, že jste ve fázi, kdy rozhodujete o Vašem studiu. Ve Vaší nativitě je dosti významně postavena Černá Luna. Vaše progresivní MC stojí téměř v přesné konjunkci na ni, v přesném polosextilu na nativní Pluto a v kvadratuře na Saturna. Dále progresivní ASC je v opozici na Vaše nativní Slunce. Toto postavení ve mně vzbuzuje pocit, že zde není moc prostoru pro nějaké manévry a že musíte být zcela přesvědčena do čeho jdete a nesmí být ve Vás známka pochyb, strachu, váhání,  jinak se Vám to vymkne z rukou. Máte zde dost tvůrčích a inspirativních aspektů, které by mohly podpořit Váš záměr.  Jediná dobrá rada - při zkouškách vsaďte na Vaši bezprostřednost a intuici. Tento prvek se mi zdá ve Vaší progresi silný (stejně jako v tranzitech) a mohl by Vám ve Vašem tvůrčím projevu velmi pomoci. Projevte sama sebe.

Rok 2004 mi připadá více harmoničtější, ale stále ve Vás zůstávají nějaké tlaky. Možná to jsou dozvuky vypjatého předchozího roku, ale možné jsou to i Vaše citové výkyvy. Pokuste se si zharmonizovat vztahy. Jako by jste hodně prosazovala sama sebe. Vaše intuice je na tom velmi dobře. Rozhodujte se proto raději pocity než rozumem.  Určitě méně pokazíte. Mohla by jste být plná nápadů, ale pozor na citovou nevyrovnanost.

-

Solární horoskop

Rok 2003

Jak zajímavé, že i solární MC je svázán trigonem s Vaší nativní Černou Lunou. Máte zde poněkud hodně dynamických aspektů, které Vám ve Vaší nativitě chybí. Tak bych zde mohla zopakovat to co je uvedeno již nahoře. Buď se dokážete vybičovat k neobvyklým  výkonům a nebo Vás to smete. Připadá mi to hodně přiléhavé k Vaší nativitě. Jednou nahoře podruhé dole. Jako by u Vás nebylo nic mezi. I ze soláru jde cítit hodně tlaků. Vaše solární MC je ve Vodnáři a druhém domě, což naznačuje trochu zmatek a touhu po něčem novém. Tedy stejně jako při progresi, musíte jít do toho bez sebemenších pochyb, nejen co se týká cíle, ale i Vás samotné. Je nutné spontánně projevit Váš talent a nadání. Pokud se tedy dokážete plně soustředit na Vaše šance a možnosti, nepochybuji, že uspějete. Váš solární ASC je v Blížencích a 7 domě. Jste otevřená vůči světu, mohla by jste jednat aktivně. Objevujete nové a jste zvědavá. Což je vklad pro Vaši současnou situaci, kterou řešíte. Bojujete o image. I zde je několika aspekty náznak toho, aby jste se spoléhala na vlastní intuici.

Rok 2004

Tento rok by se mohl dotknout Vašich citů. Zdá se, že v popředí stojí stále Vaše tvůrčí aktivita a budete se snažit zabezpečit dosažené výsledky. Mohla by jste mít touhu něčeho rychle dosáhnout. Své problémy by jste měla řešit trpělivostí. Je to období nových začátků. Do Vašeho života budou vstupovat noví lidé. Nebude na škodu věnovat větší pozornost těmto novým přátelům a obezřetněji si je vybírat, neboť na tuto oblast navazuje Černá Luna. Nechci tím říct, že by na Černé Luně bylo něco špatného. Černá Luna je pro mě něco jako bludiště zrcadel. Pokud znáte směr a cíl je to pro Vás pozitivní. Pokud si nejste jista, mohla by jste se v tom labyrintu zrcadel ztratit a nechat se zlákat jejími klamnými odrazy. Pozitivem těchto aspektu je tedy to, že dokážete-li tímto bludištěm projít bez chyby, dosažený cíl bude mnohem větší než jste na počátku vůbec doufala.

-

Závěrem něco pro zamyšlení

Rok 2003 je pro Vás ve znamení tarotové karty 6-Zamilovaní. Značí to tedy období umění pěstovat vztahy na jakékoli úrovni (od přátelských, přes milenecké, až po rodinné), ale také rozhodovat se pro svou cestu či cíle hlasem svého srdce. Je třeba si uvědomit, že každý vztah má velký význam pro Váš vnitřní a duchovní vývoj. Nedovolte, aby Vás druzí někam tlačili, ovlivňovali Vás a manipulovali s Vámi. Udělejte jen to co Vám radí Vaše srdce.

Rok 2004 je pro Vás ve znamení tarotové karty 7-Vůz. Dodává Vám chuť pustit se do něčeho nového a rozhodně by jste to neměla odkládat a měla by jste se pustit do díla. Je nutno překonat protiklady. Máte však sílu a schopnost za sebou nechat to staré a otevřít se nové cestě. Dejte si však pozor, aby jste nepřecenila své síly. Pokud neudržíte opratě, mohla by se Vám situace vymknout z rukou a vůz by se řítil kupředu neznámo kam.